Nordmenn taper på nettaksjer

Stadig flere nordmenn handler aksjer på egen hånd på nettet. Det taper de på, viser forskning.

Hvert år får netthandlerne i gjennomsnitt 8,5 prosentpoeng mindre avkastning enn markedet. Det vil si at når markedet tjener ti prosent, får netthandlerne en avkastning på bare halvannen prosent. Det viser studier som den svenske forskeren Anders Anderson har gjort.

Undersøkelsen, som er foretatt over en treårsperiode, omfatter 17 000 svenske gjør-det-selv-tradere.


Ifølge Aksje Norge er rundt 100 000 nordmenn aktive aksjetradere på nettet. Anderson tror de svenske funnene også gjelder for nordmenn.

Alle tror de er bedre

– Mer enn 70 prosent av dem som kjøper aksjer på nettet, taper mer enn de tjener. De har altfor liten spredning i aksjene. Dermed blir risikoen for tap større, sier Anderson, som er forsker ved Swedish Institute for Financial Research.


Mange kjøper og selger så hyppig at transaksjonskostnadene i seg selv er med på å dra ned fortjenesten betydelig.

– Vi snakker her om en veldig aktiv gruppe innen finans, som også finnes i Norge. Alle tror de vil gjøre det bedre enn resten, selv om det er logisk umulig, sier Anderson.

Av aksjehandlerene Anderson har undersøkt, er rundt 80 prosent menn. Og de er ikke hobbysparere.

– Jeg har undersøkt hva de har av andre finansielle tilganger. Blant de som handler mest, utgjør aksjene rundt 70 prosent. De kjøper med andre ord ikke aksjer for å ha det gøy, sier han.

Vanskelig å treffe
Anderson råder den jevne netthandler å legge om til en mer passiv investeringsstrategi.

– Det er en utbredt oppfatning at man må være veldig aktiv for å gjøre det bra på aksjer. Men all forskning viser at det er veldig vanskelig å treffe toppene og bunnene, sier Anderson.

– En bedre strategi er å roe ned farten og å spre seg på flere aksjer. Eller spare i aksjefond, sier han.

Aksjefondsparing har med jevne mellomrom fått kritikk i media fra folk som mener forvalterne tar seg for godt betalt.

– Den svenske undersøkelsen viser at aksjehandel på egenhånd ikke er så lett som mange synes å tro og at det for mange er bedre å overlate det til proffene. Og hjelp fra fagfolk er aldri gratis, sier Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.