Nordmenn tjente 20 milliarder på aksjefond i 2005

Om lag én million nordmenn har andeler i aksjefond. Samlet sett oppnådde de en nettoavkastning på 20 milliarder kroner i 2005. Det er ny rekord.

Gjennomsnittsnordmannen oppnådde en netto avkastning på 37 prosent (20.000 kroner) i 2005, og hadde 72.000 kroner i aksjefond ved utgangen av året.

Lasse Ruud, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, regner med at de gode avkastningstallene for 2005 bidrar til at flere får øynene opp for aksjefond som et godt langsiktig spareprodukt. Han advarer likevel folk mot å la seg rive med av resultatene i rekordår, men heller innta et langsiktig spareperspektiv for eksempel ved å inngå månedlige spareavtaler i aksjefond.

– Vi må huske at 2005 var et unormalt godt år både for det norske og de fleste utenlandske aksjemarkeder. På sikt kan du forvente at sparing i aksjefond gir bedre avkastning enn hvis du har pengene i banken. Det viser all historikk. Den langsikte årlige avkastningen vil likevel med stor sannsynlighet ligge vesentlig lavere enn hva du oppnådde i 2005, sier Ruud.

Ved utgangen av 2005 lå Oslo Børs 50 prosent over sitt forrige toppnivå fra begynnelsen av september 2000. Det globale aksjemarkedene skal videre opp 32 prosent for å komme tilbake til forrige toppnotering, som også fant sted i september 2000.

Siden årtusenskiftet har nordmenn hatt mer penger i aksjefond som investerer i utenlandske aksjer enn i norske aksjer, og mange har hatt negativ avkastning på sine andeler i globale aksjefond i denne perioden.

– Det er relativt uvanlig at globale aksjemarkeder gir negativ avkastning målt over en periode på over fem år, slik vi har vært vitne til etter årtusenskiftet. Så lenge det er vekst i verdensøkonomien er det imidlertid kun snakk om tid før også de globale aksjemarkedene henter seg inn og igjen setter nye rekorder, sier Lasse Ruud.

Den totale forvaltningskapitalen i verdipapirfond (inkludert aksjefond, pengemarkedsfond og obligasjonsfond m.m.) økte i fjor med 94 milliarder kroner til rekordhøye 280 milliarder kroner ved utganen av året. Denne økningen består av to komponenter: Netto nytegning på 54,1 milliarder, samt verdistigningen på fondene.

Relaterte saker