Ny statistikkdatabase

Vi introduserer en ny og utvidet statistikktjeneste. Tjenesten gjør det blant annet mulig å søke direkte i vår database. Fra og med desember 2005 utvides også våre faste excel-statistikker, slik at vi hver måned vil produsere detaljert informasjon over ulike kundesegmenter, i tillegg til å videreføre statistikken over totalmarkedet.

Fra og med desember 2005 produseres våre statistikker i nytt og utvidet format. Under Totalmarkedet vil du hver måned finne fire statistikker. I tillegg til statistikken som viser totalmarkedet vil vi produsere statistikk over delmarkedene norske personkunder, norske institusjonskunder og utenlandske kunder, som til sammen utgjør totalmarkedet.

Tilsvarende vil du under Pensjonsmarkedet finne delstatistikker for Unit linked, IPA og Innskuddspensjon, som til sammen utgjør statistikken kalt Pensjonsmarkedet.

I tillegg introduserer vi Selvvalgt statistikk, der du selv, gjennom å foreta fire enkle valg, kan definere hvilke data du ønsker å hente ut. Prøv den - og gi oss gjerne en tilbakelding!