Ny tegningsrekord i verdipapirfond

Samlet nettotegning i verdipapirfond, som er tegning minus innløsning, utgjorde 54,1 milliarder kroner i 2005. Dette er mer enn en dobling fra den forrige rekorden som ble satt i 2000.

Den gang landet nettotegningen på 22,2 milliarder kroner. Av den totale nettotegningen stod norske privatpersoner for 29,6 milliarder kroner, norske institusjoner for 18,3 milliarder og utlendinger for 6,3 milliarder. Bare i desember nettotegnet privatpersoner for 25,3 milliarder kroner i pengemarkeds- og obligasjonsfond.

Lasse Ruud, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, tror størstedelen av den betydelige tegningen i desember skyldes at verdipapirfond gav 35 prosent rabatt i formuesskatten for 2005. Denne rabatten reduseres til 20 prosent for skatteåret 2006.

- Skattemotiver var et vesentlig bidrag til den historiske rekorden, men overskygger ikke det faktum at interessen for fondssparing er økende. Spesielt ser vi dette i institusjonsmarkedet, hvor langt flere enn tidligere konkluderer med at verdipapirfond er en attraktiv plasseringsform, sier Lasse Ruud.

Nettotegningen i 2005 fordelte seg slik på ulike fondstyper:

  • Aksjefond: 12,7 mrd. kroner
  • Pengemarkedsfond: 28,3 mrd. kroner
  • Obligasjonsfond: 9,5 mrd. kroner
  • Kombinasjonsfond: 3,0 mrd. kroner
  • Andre fond: 0,6 mrd. kroner

Den totale forvaltningskapitalen i verdipapirfond økte i fjor med 94 milliarder kroner til rekordhøye 280 milliarder kroner ved utganen av året. Denne økningen består av to komponenter: Nettotegning og verdistigning.

Relaterte saker