Stadig flere med OTP-ordning hos fondsselskap

5.000 arbeidstakere har fått OTP-ordning hos et fondsselskap i løpet av november måned. Det er en økning på 20 prosent.

Totalt har nå 30.000 ansatte fått innskuddspensjon direkte hos et forvaltningsselskap for verdipapirfond. Innen utgangen av året må alle private virksomheter ha etablert tjenestepensjonsordning (OTP) for de ansatte. Ved utgangen av november var det fortsatt mange bedrifter som ikke hadde etablert tjenestepensjonsordning.

Nær 76 prosent av den samlede forvaltningskapitalen i forvaltningsselskapenes tjenestepensjonsordninger er plassert i aksjefond.

- Det er betryggende at en stor andel av midlene er plassert i aksjefond fordi det forventningsmessig gir høy pensjon. Svingningene i aksjemarkedet nøytraliseres ved at spareperioden er lang, i tillegg til at både innskudd og uttak skjer gradvis, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.