Stadig flere spareavtaler

Nordmenn har ca. 600.000 spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond og sparer hele 4,5 milliarder kroner per år gjennom faste månedlig kontotrekk.

Dette viser en ny undersøkelse om spareavtaler gjennomført av Verdipapirfondenes forening blant alle sine medlemmer. Med et gjennomsnittlig sparebeløp på 638 kroner per spareavtale representerer spareavtalene en tegning på 371 millioner kroner per måned.

- Dette er oppløftende tall. For ti år siden var månedlige spareavtaler svært lite utbredt i Norge. Men siden den gang har antallet spareavtaler økt voldsomt. Vi er i ferd med å bli en nasjon av månedlige aksjefondssparere, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Større enn AMS
Nordmenn sparer nå betydelig mer gjennom månedlige spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond enn de noen gang sparte under den mye omtalte AMS-ordningen på 1990-tallet. Årlig tegning i AMS-ordningen var på mellom 2 og 3 milliarder kroner de siste fire årene frem til ordningen ble avviklet i 1999.

- Månedlig sparing i aksjefond er den enkleste måten for vanlige folk å spare proft i aksjer. Månedlig sparing i aksjefond gir høy forventet avkastning. Samtidig blir sparepengene mindre utsatt for store kursfall når investeringene spres jevnt over tid, sier Ruud.

I tillegg til å være fornuftig er månedlig sparing også den mest aktuelle måten for mange å spare på, tilføyer han.

- Vanlige folk har ikke store finansformuer. Men mange av oss har rom for å sette litt tilside hver måned. Ved å sette disse pengene i aksjefond kan vi gradvis bygge oss opp en spareformue som gir oss merkbar økonomisk handlefrihet på lang sikt ved hjelp av relativt små forsakelser fra måned til måned, sier Ruud.

Ikke likestilling i aksjesparing?
Menn sparer mer enn kvinner i spareavtalerMenn sparer mer enn kvinner gjennom månedlige spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond.

Tallene viser at menn står for 59 prosent av den løpende tegningen gjennom månedlige spareavtaler, mens kvinner står for 41 prosent. Den ujevne fordelingen skyldes både at menn samlet sett har flere spareavtaler og at de sparer høyere beløp hver måned. Norske menn har totalt nær 300.000 spareavtaler, mens norske kvinner har i underkant av 245.000 spareavtaler.

Ulikhetene er tankevekkende, mener administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

- Sammenlignet med menn har kvinner både lengre sparehorisont og større behov for privat pensjonskapital. Grunnen til det er at kvinner i gjennomsnitt lever lengre og har lavere pensjonsopptjening i løpet av sitt yrkesliv. Isolert sett tilsier dette at flere kvinner enn menn bør spare i langsiktige spareformer som aksjefond. Likevel er det altså færre, sier Ruud.