Starten på en ny vikingtid?

Vanlige nordmenn har de siste årene gjort merkbare strandhogg i alle hjørner av verden – ikke som blodtørstige, fluesoppspisende krigere, men som fredelige medeiere i næringslivet. Norske privatpersoners samlede plasseringer i internasjonale aksjefond har gått fra nær null til 50 milliarder kroner på bare ti år. Dette viser ferske beregninger fra Verdipapirfondenes forening.

Og mer vil det bli. Fra og med 1. juli har alle norske arbeidstakere obligatorisk tjenestepensjon. En betydelig andel av pengene som skal spares gjennom denne tjenestepensjonen vil havne i internasjonale aksjefond. Mange norske arbeidstakere er gjennom sine private aksjefondsplasseringer allerede godt forberedt på en fremtidig tilværelse som deleier av de verdier som skapes av det internasjonale næringslivet.

- De siste årenes vekst i vanlige norske småspareres internasjonale aksjefondsplasseringer er formidabel. Hvis denne trenden fortsetter kan dette være starten på en ny vikingtid for vanlige nordmenn der vi ikke dreper og raner, men på fredelig vis kjøper eierandeler i utenlandsk næringsliv, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Også staten har satset tungt på investeringer i det globale aksjemarkedet de siste årene. I samme raske takt som norske småsparerne har Statens Pensjonsfond – Utland økt sine aksjeplasseringer i utlandet fra null til nær 600 milliarder kroner.

- Plasseringer i internasjonale aksjefond gjør at nordmenn blir deleiere av den løpende verdiskapingen som finner sted i næringslivet over hele verden. Dette er en fornuftig strategi ettersom det gir god forventet avkastning og bedre risikospredning på sparepengene våre. Ytterligere risikospredning oppnår du ved å spare jevnt og trutt hver måned. Gjennom mange små investeringer unngår du å være spesielt uheldig med kjøpstidspunktet, sier Ruud.

Relaterte saker