Unngå fallgruvene i pensjonssparing

Det er urovekkende at så få nordmenn er bevisste på pensjonssparing, mener administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Lørdag omtalte Dagens Næringsliv en nordisk undersøkelse om pensjonssparing som viser at færre nordmenn sparer til pensjon enn våre naboer i Danmark og Sverige. Ruud peker på at det særlig er to fallgruver ved sparing til pensjon som du for enhver pris må unngå. For det første må du ikke ha for lav aksjeandel i pensjonssparingen, og for det andre må du ikke starte pensjonssparingen for sent.

Mens 50 prosent av danskene og 60 prosent av svenskene sparer til pensjon, gjør bare 17 prosent av oss nordmenn det samme. Dette til tross for at folketrygd og OTP for svært mange vil være utilstrekkelig til å opprettholde en tilfredsstillende levestandard som pensjonist. En viktig årsak til mindre pensjonssparing i Norge er at vi mangler kunnskap om behovet for sparing, uttalte forbrukerøkonom Randi Marjamaa i Nordea til dn.no på lørdag.

Spar i aksjer

- I et så langt perspektiv som sparing til pensjon er det ekstra viktig å sørge for maksimal avkastning på sparepengene. Bare noen få prosentpoengs forskjell i avkastning per år vil ha vesentlig betydning for hvor stor pensjonen din blir. Av alle mulige plasseringer er det aksjer som har den høyeste forventede avkastningen på lang sikt, sier Ruud.

Årlig gjennomsnittlig avkastning i aksjesparing er forventet å ligge mellom 3 og 6 prosentpoeng høyere enn for eksempel banksparing. Derfor er det avgjørende at aksjer utgjør en vesentlig andel av pensjonssparingen din.

Starter du månedlig pensjonssparing når du er 40 år blir tilskuddet til pensjonen din nesten dobbelt så høyt ved sparing i aksjefond som ved sparing i bank (se tabell under). Ved å spare 1.000 kroner i måneden fra du er 40 kan du forvente et tilskudd til pensjonen på nesten 10.000 kroner i måneden i pensjonstilværelsen.

Begynn i tide
Beregninger Verdipapirfondenes forening har gjort viser at om du begynner månedlig pensjonssparing når du er 40 istedenfor når du er 50 oppnår du hele 2,6 ganger høyere tilskudd til pensjonen, gitt at du sparer i aksjefond. Dette til tross for at du bare har satt tilside 50 prosent mer i innskudd. De ti ekstra årene med aksjefondssparing gjør altså at det du har spart kaster mer enn dobbelt så mye av seg når du er pensjonist.

- De som begynner å tenke på pensjonssparing først midt i femtiårene vil erfare at det koster dyrt å hente inn det tapte, sier Ruud.