Vi er dårligst på aksjefond

Nordmenn er Nordens desidert dårligste aksjesparere, viser nye tall. Svensker sparer tre ganger mer i aksjefond enn nordmenn, dansker nesten dobbelt så mye. Det viser tall Verdipapirfondenes forening har hentet inn fra våre naboland.

– Vi har ikke så lang erfaring med å spare i aksjefond. Mange nordmenn forbinder fremdeles aksjer med spekulasjon. Hos våre naboer ser de på slik sparing som deleierskap i næringslivet, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Det er svenskene som er de ivrigste fondsparerne i Norden. Mens en av fire nordmenn sparer fond, gjør sju av ti svensker det samme.

– Svensker setter ikke sin fot i en båt uten redningsvest, men de har ingen problemer med å forholde seg til løpende svingninger i aksjemarkedet, sier Ruud. En viktig årsak er at svenske myndigheter har lang tradisjon for å stimulere til aksjefondsparing.

For ti år siden sparte heller ikke dansker og finner noe særlig i aksjefond. Etter årtusenskiftet har de tatt helt av, mens nordmenn er blitt liggende langt etter.

Stoler på banken
Til tross for rekordlav rente, sparer nordmenn nesten ti ganger så mye i banken som i aksjefond.

– Bankinnskudd kan virke tryggere for en del mennesker. Men mange er trolig ikke klar over at realavkastningen ofte blir negativ når man trekker fra for inflasjon og skatt på renteinntekter, sier Ruud.

Våre nordiske naboer økte sparingen i aksjefond i fjor. Norske småsparere gikk motsatt vei, og innløste 3,5 milliarder kroner mer enn de tegnet for.

Det skjedde til tross for en rekordhøy avkastning. Hver nordmann med penger i aksjefond oppnådde i gjennomsnitt en avkastning 37 prosent i fjor.

Posjonert innsats
– Men aksjemarkedene kan også falle i perioder. Det er derfor viktig å tenke langsiktig når du sparer i fond, sier Ruud.

Ruuds tips er å sette av faste beløp hver måned.

– På den måten unngår du å bli psyket ut når aksjemarkedet faller, og å bli overinspirert når markedet er på topp. I tillegg er det viktig å fordele seg på utenlandske og norske fond. Legg eggene i flere kurver, sier han.

AKSJEFOND-TOPPEN (pr. innbygger):

Sverige: 47 231* kroner
Finland: 40 708 kroner
Danmark: 27 226 kroner
Norge: 15 697 kroner (de som faktisk sparer har i snitt plassert 72 000 kroner hver.)

(Tallene er i norske kroner og hentet inn av Verdipapirfondenes forening og er fra 31.12.05.)

* I tillegg plasserer svenskene en del av årlige folketrygdinnbetalinger i fond.