Flere tror på børsen

Andelen børspessimister synker og flere har tro på verdistigning i aksjemarkedene i tiden fremover, viser det siste AksjefondsMeteret fra Opinion og Verdipapirfondenes forening.

33 prosent av befolkningen tror kursene på aksjer/aksjefond vil stige opptil 10 prosent i kommende 12 måneder. 8 prosent tror kursene vil stige med 10 prosent eller mer. Fra august til september har total andel børsoptimister økt med 3 prosentenheter fra 38 til 41 prosent.

22 prosent av befolkningen tror kursene på aksjer og aksjefond vil synke de neste 12 månedene. Dette er en reduksjon på hele 8 prosentenheter siden august, da 30 prosent forventet lavere kurser.

Ved utgangen av september hadde Oslo Børs Hovedindeks steget med 13 prosent siden bunnen i midten av august. Det globale og europeiske aksjemarkedet har steget tilsvarende, mens Norden og ”nye markeder” har steget med over 20 prosent siden bunnen. Mandag 1. oktober nådde den amerikanske industriindeksen Dow Jones ny rekordnotering.

- Troen på fremtidig utvikling i aksjemarkedene påvirkes i stor grad av hva vi har opplevd i nær fortid. Det er naturlig at vi blir preget av våre ferskeste erfaringer, men vi må samtidig huske på at plassering i aksjefond er langsiktig sparing. Derfor må vi være bevisste på ikke å la oss styre av kortsiktige og skiftende forventninger, sier direktør Bernt S. Zakariassen i Verdipapirfondenes forening.

- Når vi sparer i aksjefond kan vi være helt sikre på at sparepengene vil svinge både opp og ned i verdi. Men over tid vil de stige betydelig mer enn de synker og vi kan derfor forvente høyere avkastning på aksjesparing enn andre plasseringer. Vi kan forvente at langsiktig aksjesparing vil gi en snittavkastning på ca. 8-10 prosent i året når vi sitter i ro gjennom slike svingninger som vi har opplevd den siste tiden, sier Zakariassen.

Relaterte saker