Ja, vi elsker aksjefond

Svært mange nordmenn er positive til sparing i aksjefond de kommende 12 månedene, viser en undersøkelse av Opinion for Verdipapirfondenes forening. Mest positive er de som har aksjefond fra før.

45 prosent av befolkningen er positiv til sparing i aksjefond de kommende tolv måneder, og 35 prosent er nøytrale. Kun 11 prosent er negative, mens 9 prosent ikke har gjort seg opp noen oppfatning.

Blant de som har andeler i aksjefond fra før er andelen positive hele 73 prosent. Blant de som ikke har aksjefondsandeler i dag er den dominerende holdningen nøytral, men hele 28 prosent er positive til sparing i aksjefond de neste 12 månedene også i denne gruppen.

- Vår undersøkelse viser at de fleste eksisterende andelseiere i aksjefond er komfortable med sine investeringer og positive til sparing i aksjefond i tiden fremover. Samtidig ser vi tydelig at det er potensial for ytterligere utbredelse av aksjefondssparing ettersom også en betydelig andel av de som i dag ikke har investert i aksjefond er positive til spareformen, sier Zakariassen.