Kvinner sakker akterut i aksjesparing

Menn står nå for en større andel av den samlede månedlige sparingen i aksje- og kombinasjonsfond enn de gjorde på samme tidspunkt i fjor.

Nesten to av tre nye fondskroner gjennom spareavtaler kommer nå fra menn.

Siden september 2006 har menn inngått 96.000 nye spareavtaler. Kvinner har inngått 68.000 nye spareavtaler i samme periode. Til sammen har menn nå 416.000 spareavtaler, mens kvinner har 330.000.

Samtidig har menn hatt en liten økning i sitt gjennomsnittlige månedlige sparebeløp, mens kvinner har hatt en liten reduksjon. Menn sparer nå i snitt 150 kr. mer per månedlige spareavtale enn kvinner. Differansen i fjor var litt over 100 kr.

- På bare ett år har det skjedd en merkbar forskyving i spareavtaler mellom kjønnene, og dette er en tankevekkende utvikling. Kvinner lever generelt lenger enn menn og mange har et større behov for privat tilleggssparing til pensjon som følge av lavere pensjonsrettigheter enn menn. Dette tilsier at flere kvinner enn menn burde spare månedlig i aksjefond, ikke motsatt, sier Ruud