Rekordtegning i fond

Hittil i år er det nettotegnet andeler i norskforvaltede verdipapirfond for 30 mrd kr. Tegningstallene er de høyeste noensinne for 1. halvår, og institusjonskundene leder an.

- For fondsbransjen samlet sett har dette vært et fremgangsrikt halvår, med både god avkastning i aksjemarkedene og rekordhøy nettotegning, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Fondsboom i proffmarkedet
Norske institusjonskunder er i løpet av halvåret blitt største kundesegment i alle fondsgrupper, med en nettotegning på hele 24 mrd kroner hittil i år.

Siden nyttår har institusjonskundenes forvaltningskapital steget med 32 mrd kr, og ved utgangen av juni måned passerte institusjonskundene 200 mrd kr i forvaltningskapital for første gang.

- De siste fem årene har institusjonskundene tilført over 112 mrd kroner til verdipapirfond. Dette viser tydelig at verdipapirfond oppleves som en attraktiv investeringsform for investorer som vet hva de driver med, sier Ruud.

Relaterte saker

Pressekonferanse juli 2007

Administrerende direktør Lasse Ruud presenterte tall og trender fra foreningens markedsstatistikk for 1. kvartal 2007, analyser av fondssparernes atferd og markedenes utvikling.

Les mer