Tjener fett på aksjefond

2006 var fjerde året på rad med positiv utvikling i aksjemarkedene siden børsene snudde i februar 2003. Dette har gitt god avkastning til norske aksjefondskunder.

- De siste fire årene har norske personkunder hatt en samlet avkastning på 68 milliarder kroner i sine aksjefond. I gjennomsnitt blir det 66.000 kroner per andelseier, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

I de siste årene har det også vært en markant økning i antall spareavtaler med faste månedlige innskudd i aksje- og kombinasjonsfond. Totalt har norske personkunder nå ca. 600.000 slike spareavtaler hos norske fondsselskaper.

- Nordmenn flest har ikke store finansformuer de skal plassere, men svært mange har rom for å spare langsiktig gjennom faste månedlige trekk fra lønnsskontoen. Det er en lønnsom og enkel spareform som kan gi merkbar økonomisk trygghet og handlefrihet på lang sikt, sier Ruud.

Rekordtegning i 2006
- Den samlede nettotegningen i våre medlemsselskapers aksjefond har aldri vært høyere enn i 2006, sier Ruud.

Nettotegningen i norske forvaltningsselskapers aksjefond var på hele 24 milliarder i 2006. Institusjonskundene ledet an med nettotegning på 16 milliarder kroner. Utenlandske kunder hadde også et rekordår med nettotegning på over 6 milliarder kroner.

Norske personkunder hadde på sin side positiv nettotegning i aksjefond på årsbasis for første gang siden 2003 med nettotegning på nær 2 milliarder kroner.

I løpet av 2006 økte forvaltningskapitalen i alle typer verdipapirfond med nær 69 milliarder kroner til rekordhøye 343 milliarder kroner. Den samlede nettotegningen i alle typer verdipapirfond var over 32 milliarder kroner.

Nettotegning i ulike typer verdipapirfond fordelt etter kundesegment i 2006
Tall i millioner kroner

Norske personkunder Norske institusjonskunder Utenlandske kunder Totalt
Aksjefond 1 877 16 006 6 350 24 233
Kombinasjonsfond 2 045 714 68 2 827
Obligasjonsfond -1 577 11 633 -458 9 598
Pengemarkedsfond -14 676 9 532 280 -4 864
Andre fond 319 298 74 640
Alle fond -12 062 38 182 6 314 32 434Forvaltningskapital i ulike typer verdipapirfond fordelt etter kundesegment, per 31.12.2006
Tall i milliarder kroner

Norske personkunder Norske institusjonskunder Utenlandske kunder Totalt
Aksjefond 91,8 87,3 28 207,2
Kombinasjonsfond 11,2 3,2 0,3 14,7
Obligasjonsfond 9,1 34,4 0,3 43,8
Pengemarkedsfond 28,9 44,2 1,0 74,1
Andre fond 1,2 1,7 0,1 3,0
Alle fond 142,2 170,8 29,8 342,8

Relaterte saker

Pressekonferanse januar 2007

Administrerende direktør Lasse Ruud presenterte tall og trender fra foreningens markedsstatistikk for 2006, analyser av fondssparernes atferd og markedenes utvikling.

Les mer