Tror på børsoppgang

Nordmenn er positive til utsiktene i aksjemarkedet. En landsrepresentativ undersøkelse av Opinion for Verdipapirfondenes forening viser at et klart flertall forventer stigende aksjekurser neste 12 måneder.

48 prosent av befolkningen tror kursene på aksjer/aksjefond vil stige opptil 10 prosent. 12 prosent tror kursene vil stige med 10 prosent eller mer. Bare 8 prosent forventer lavere kurser på aksjer i løpet av året, mens 32 prosent tror kursene vil være uendret fra dagens nivå.

- Tatt i betraktning den meget gode avkastningen vi har sett i verdens aksjemarkeder de siste årene er nordmenns forventninger til avkastning edruelige, sier direktør Bernt Zakariassen i Verdipapirfondenes forening.

De siste 15 årene har et gjennomsnittlig norsk aksjefond gitt 12 prosent avkastning i året i snitt. Et gjennomsnittlig globalt aksjefond har gitt 8 prosent. Men bak gjennomsnittlig årsavkastning skjuler det seg store variasjoner: Høyeste avkastning for en 12 måneders periode de siste 15 årene er på 89 prosent i et gjennomsnittlig norsk aksjefond, mens verste er på – 41 prosent. For et gjennomsnittlig globalt aksjefond var beste årsavkastning på 57 prosent, mens verste var på – 40 prosent.

- Sammenligner vi med historiske avkastningstall kan man faktisk si at vi samlet sett kanskje er i overkant nøkterne når vi vurderer oppsidepotensialet i aksjemarkedet, sier Zakariassen.