Folk flest: Gunstig å kjøpe aksjefond etter kursfall

Et flertall av befolkningen mener det vil være gunstig å kjøpe aksjefond nå, etter at kursene har falt den siste tiden. Menn er mer optimistiske enn kvinner. Dette viser siste aksjefondsmeter fra VFF.

  • 53 prosent mener det vil være gunstig eller meget gunstig å kjøpe aksjefond nå.
  • Menn er vesentlig mer positive til aksjefondsinvesteringer enn kvinner. 62,7 prosent av mennene mener det vil være gunstig å kjøpe aksjefond nå, mens 44,2 prosent av kvinnene mener det samme.
  • Kvinnene er vesentlig mer usikre enn mennene. 25 prosent av kvinnene er ikke sikker på om nå er et gunstig eller ugunstig tidspunkt, mens bare 9 prosent av mennene er usikre.

Aksjefondsmeteret er en landsrepresentativ undersøkelse som gjennomføres av analysebyrået Makrosikt for Verdipapirfondenes forening hver måned. Undersøkelsen ble sist gjennomført 17.-26. oktober 2008, etter en periode med kraftige fall i aksjemarkedet.

Administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening:
I løpet av 2008 har vi opplevd en halvering av kursene i mange aksjemarkeder. Dette er ikke hverdagskost, men likevel noe vi må regne med fra tid til annen i aksjemarkedene. Vi har opplevd det på Oslo Børs blant annet i 1998, i perioden 2000-2003 og nå i 2008.

Det er lett å la seg rive med av den kortsiktige pessimismen når aksjemarkedene faller. Derfor er det oppløftende at nordmenn flest mener det er gunstig å kjøpe aksjefond selv etter de kraftige kursfallene. Det viser at flertallet blant oss tror aksjemarkedet på sikt vil stige til nye rekordnivåer igjen, og at nedgangsperioden vi er inne i er midlertidig.

Det er fortsatt ingenting som tilsier at det er mulig å forutsi den kortsiktige utviklingen i aksjemarkedet, men som langsiktige sparere må vi stille oss følgende spørsmål: Hvis vi ikke mener det vil være gunstig å kjøpe aksjefond nå, når mener vi da det vil være gunstig?

I et langsiktig perspektiv er det bra at folk flest mener kjøp av aksjefond er gunstig også nå, og ikke bare i perioder da de kortsiktige økonomiske utsiktene er lyse.