Nytt styre i Verdipapirfondenes forening

Generalforsamlingen i Verdipapirfondenes forening valgte 1. april 2008 nytt styre i foreningen

Inga Lise Moldestad (Holberg Forvaltning) trer ut av styret etter 2 år som styremedlem. Egil Herman Sjursen (Holberg Forvaltning) trer inn i styret som første vara.

Edward Wendel (DnB NOR) og Anders Haugan (Nordea Fondene) trer inn i styret som henholdsvis styremedlem og andre vara etter å ha sittet som observatører i styret høsten 2007.

Styreleder Harald Espedal (Skagen) og nestleder Ole Jakob Wold (ABN AMRO Kapitalforvaltning) er gjenvalgt for ett år.

Leif Ola Rød (ODIN Forvaltning) og Ståle Øksnes (KLP Fondsforvaltning) ble valgt for to år.

Audun Bø (Orkla Finans Kapitalforvaltning) og Robert Wood (Storebrand Kapitalforvaltning) var ikke på valg i år.


Styrets sammensetning er dermed som følger:

Leder Harald Espedal (Skagen)
Nestleder Ole Jakob Wold (ABN AMRO Kapitalforvaltning)
Styremedlem Audun Bø (Orkla Finans Kapitalforvaltning)
Styremedlem Robert Wood (Storebrand Kapitalforvaltning)
Styremedlem Edward Wendel (DnB NOR)
Styremedlem Leif Ola Rød (ODIN Forvaltning)
Styremedlem Ståle Øksnes (KLP Fondsforvaltning)
Første vara Egil Herman Sjursen (Holberg Forvaltning)
Andre vara Anders Haugan (Nordea Fondene)