Rekordhøy fondstegning i 2007

2007 ble et rekordår for norsk fondsbransje, med totalt 58 milliarder kroneroner i nettotegning i verdipapirfond. Samlet forvaltningskapital økte med 68 milliarder kroner til 410 milliarder kroner.

-Den svært sterke veksten for norsk fondsbransje i 2007 skyldes i første rekke høy tegning fra profesjonelle investorer og utenlandske kunder. Dette er en sterk tillitserklæring til verdipapirfondsproduktet generelt og norske fondsforvaltere spesielt, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Institusjonskundene leder an
Norske institusjonskunder er den kundegruppen som har tegnet mest i aksjefond i 2007, med over 10 milliarder kroner. i nettotegning. Samlet sett nettotegnet institusjonskundene for til sammen 49 milliarder kroner. i alle typer verdipapirfond i 2007.

Institusjonskundene har i løpet av året blitt største kundegruppe i alle fondstyper. Institusjonskundene har nå plassert 224 milliarder kroner. i verdipapirfond.

Aksjefondsrekord blant utlendinger
Aksjefondstegningen fra utenlandske kunder har aldri vært høyere enn i 2007. Utenlandske kunder har nå plassert 44 milliarder kroner. hos norske verdipapirfondsforvaltere, hvorav 40 milliarder kroner. (90 prosent) er plassert i aksjefond.

Personkundene på jumboplass
Til tross for positiv aksjefondstegning i desember på 265 mill. kroner., har norske personkunder aldri innløst for mer i aksjefond enn de gjorde i 2007. Nettoinnløsning ble på 6,4 milliarder kroner. i løpet av året.

Personkundene hadde ved årsslutt plassert 142 milliarder kroner. i verdipapirfond. 88 milliarder kroner. (62 prosent) kroner. er plassert i aksjefond. Det tilsvarer ca. 42.000 kroner. per husholdning.

- Norsk fondsforvaltning er i økende grad blitt et proffprodukt og et eksportprodukt. I verdipapirfond får massemarkedet enkelt tilgang til de samme investeringsmandater som også profesjonelle investorer i økende grad velger. For fondsbransjen er det tankevekkende og selvsagt også skuffende at massemarkedet likevel plasserer sparepengene sine på andre måter, sier Ruud.

Relaterte saker

Pressekonferanse 16. januar 2008

Last ned administrerende direktør Lasse Ruuds presentasjon for pressen hvor Ruud gjennomgår fondsstatistikken for 2007 og aktuelle spørsmål for fondsbransjen.

Les mer