Rekordhøy fondstegning i 2007

2007 ble et rekordår for norsk fondsbransje, med totalt 58 milliarder kroneroner i nettotegning i verdipapirfond. Samlet forvaltningskapital økte med 68 milliarder kroner til 410 milliarder kroner.

-Den svært sterke veksten for norsk fondsbransje i 2007 skyldes i første rekke høy tegning fra profesjonelle investorer og utenlandske kunder. Dette er en sterk tillitserklæring til verdipapirfondsproduktet generelt og norske fondsforvaltere spesielt, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Institusjonskundene leder an
Norske institusjonskunder er den kundegruppen som har tegnet mest i aksjefond i 2007, med over 10 milliarder kroner. i nettotegning. Samlet sett nettotegnet institusjonskundene for til sammen 49 milliarder kroner. i alle typer verdipapirfond i 2007.

Institusjonskundene har i løpet av året blitt største kundegruppe i alle fondstyper. Institusjonskundene har nå plassert 224 milliarder kroner. i verdipapirfond.

Aksjefondsrekord blant utlendinger
Aksjefondstegningen fra utenlandske kunder har aldri vært høyere enn i 2007. Utenlandske kunder har nå plassert 44 milliarder kroner. hos norske verdipapirfondsforvaltere, hvorav 40 milliarder kroner. (90 prosent) er plassert i aksjefond.

Personkundene på jumboplass
Til tross for positiv aksjefondstegning i desember på 265 mill. kroner., har norske personkunder aldri innløst for mer i aksjefond enn de gjorde i 2007. Nettoinnløsning ble på 6,4 milliarder kroner. i løpet av året.

Personkundene hadde ved årsslutt plassert 142 milliarder kroner. i verdipapirfond. 88 milliarder kroner. (62 prosent) kroner. er plassert i aksjefond. Det tilsvarer ca. 42.000 kroner. per husholdning.

- Norsk fondsforvaltning er i økende grad blitt et proffprodukt og et eksportprodukt. I verdipapirfond får massemarkedet enkelt tilgang til de samme investeringsmandater som også profesjonelle investorer i økende grad velger. For fondsbransjen er det tankevekkende og selvsagt også skuffende at massemarkedet likevel plasserer sparepengene sine på andre måter, sier Ruud.

Relaterte saker