Aksjefondsiveren størst i Norge

Når vi tar hensyn til det norske fondsmarkedets størrelse er nettotegningen i aksjefond hittil i år høyest i Europa.

Både Sverige, Finland og Norge har hatt høy nettotegning i aksjefond i kjølvannet av børsfallet i 2008 sammenlignet med resten av Europa. Men sett i forhold til hvor mye penger som var plassert i aksjefond ved årets begynnelse har den vært aller høyest i Norge.

I Europa sett under ett utgjør nettotegningen i aksjefond hittil i år 4,9 prosent av forvaltningskapitalen ved årets begynnelse. Relativ nettotegning i aksjefond i det norske aksjefondsmarkedet i samme periode var til sammenligning på hele 25 prosent (se figur).