Flere autoriserte rådgivere

Pr. 1. oktober var det gjennomført 934 kunnskapsprøver i autorisasjonsordningen. Prosentandelen som har bestått prøven ved første forsøk er nå 52 prosent.

Det er 144 kandidater som har avlagt prøven for andre gang og blant disse har 69 % bestått.

I skrivende stund har AFR registrert 137 personer som autoriserte finansielle rådgivere. Disse har bestått både kunnskapsprøven og den praktiske prøven.