Nytt nettsted om fondssparing: Altomfond.no

Verdipapirfondenes forening lanserer i dag nettstedet altomfond.no. Foreningens ambisjon med nettstedet er å fremme kunnskap om sparing i verdipapirfond.

altomfond.no vil du kunne finne faktabasert informasjon om alle aspekter ved fondssparing:

• Det grunnleggende: Sammenhengen mellom risiko og avkastning, viktigheten av å spre risiko, betydningen av regulering og bevissthet om kostnader.

• Hva er verdipapirfond: Aksjefond, kombinasjonsfond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond og andre fond definert og forklart.

• Hvordan spare smart: Valg av riktig fondstype, regelmessig sparing, langsiktig sparing, stenge støyen ute og tips til rådgivningssamtalen.

• Grunner til ikke å spare i verdipapirfond: Ønske om å bli rik i fei.

• Skatteregler, arv og regulering.

• Fremmedordliste for fondssparere

• Kjøpe fond: Nettstedet hjelper deg å finne frem til de fleste leverandører av verdipapirfond i Norge.

Direktør Bernt S. Zakariassen i VFF:
Vi har tro på at dersom norske sparekunder får økt kunnskap vil de i større utstrekning velge verdipapirfond. Vi mener at du som forbruker er tjent med informasjon som hjelper deg til å gjøre egne vurderinger. Altomfond.no er vårt bidrag til å gjøre deg i stand til å ta gode sparevalg for deg og dine.
Vi tror altså at kunnskapsrike fondssparere vil være tryggere og sikrere i sine investeringsvalg, og dermed mer fornøyde fondskunder på sikt.
Verdipapirfond er et strengt regulert spareprodukt med vekt på gjennomsiktighet og fornuftig sammenheng mellom risiko og avkastning.