Aksjefond – en norsk eksportsuksess

I perioden fra 2003 til og med 1. halvår 2010 har utenlandske kunders andel av total forvaltningskapital i norskforvaltede aksjefond steget fra 3 til 27 prosent.

Isamme periode har samlet nettotegning i aksjefond fra utenlandske kunder vært hele 47 mrd. kr. Utenlandske kunder hadde ved utgangen av 1. halvår 2010 plassert 59 mrd. kr. i norskforvaltede aksjefond.

- Norsk fondsbransje er en eksportnæring i vekst. Gode forvaltningsresultater gjør at norske fondsforvaltere i økende grad har lyktes med å tiltrekke seg utenlandske kunder. Tettere internasjonal integrering, særlig med de europeiske markedene, gjør samtidig næringen mer eksponert for negative effekter av særnorsk regulering av fondsproduktet. Vi er derfor svært glade for at forslaget til ny fondslov, som nå er på høring, ser ut til å legge til rette for mer konkurransedyktige rammebetingelser, sier direktør Bernt S. Zakariassen i Verdipapirfondenes forening.