Brev - om registrering av andeler i innskuddspensjonsordninger

I dette brevet til Finansdepartementet imøtegår foreningen departementets argumentasjon om at den som påtar seg å levere en kollektiv pensjonsordning også må stå som eier av de aktiva som inngår i ordningen.

Når departementets formål er å sørge for tilstrekkelig sikkerhet for pensjonsmidlene dersom leverandøren går konkurs synes kravet om at forvaltningsselskapet må stå som eier av aktiva spesielt meningsløst for andeler i verdipapirfond. Det er jo nettopp fordi andelseierne selv står som eier av de aktuelle aktiva at de har sikkerhet for sine midler dersom forvaltningsselskapet skulle gå konkurs.

Departementets skisserte "løsning" om å etablere en ny ordning med fortrinnsrett for pensjonsmidlene i tilfelle forvaltningsselskapet går konkurs, fremstår derfor som et tiltak for å reparere noe departementet vil ha ødelagt, men som i utgangspunktet fungerer aldeles utmerket.

Etter foreningens syn foreligger det en åpenbar løsning på det problem som departementets lovfortolkning gir opphav til, nemlig å gå tilbake på den. Departementet bør enkelt kunne slå fast at nettopp fordi andelseierne skal ha sikkerhet for sine pensjonsmidler i tilfelle forvaltningsselskapet går konkurs, så må andelseierne være registrert som eier av sine midler.