Kan tape stort på urealistiske forventninger til aksjefond

En undersøkelse gjennomført av Synovate for norsk fondsbransje avdekker at mange har urealistiske forventninger til fremtidig avkastning i aksjefond. Mens mange av fondskundene har urimelig høye forventninger til fremtidig avkastning har mange av ikke-fondskundene urimelig lave forventninger. Begge deler er like problematisk.

  • 21 prosent av fondskundene forventer at aksjefond vil gi 8 prosentpoeng eller mer avkastning per år utover beste bankrente.
  • 21 prosent av ikke-fondskundene tror ikke aksjefond vil gi noe bedre avkastning enn beste bankrente

Du kan lese en analyse av resultatene i undersøkelsen her

Administrerende direktør Lasse Ruud:
Undersøkelsen viser grovt sagt at mange av de som ikke har penger i aksjefond undervurderer avkastningsmulighetene i aksjefondssparing, mens en del av de som har penger i aksjefond overvurderer dem.

Undersøkelsen kan tyde på at enkelte aksjefondssparere tror at de skal bli rike i aksjemarkedet gjennom kortere perioder med svært høy avkastning. Denne tilnærmingen er et sjansespill, som fondsbransjen selv ikke anbefaler.

Sannsynligheten for å bli rik i aksjemarkedet er høyest når vi er inne over lang tid, gjennom gode og dårlige tider, og der vi til slutt har hatt en årlig snittavkastning på noen få prosentpoeng over de beste bankrentene.

Noen få prosentpoeng ekstra årlig avkastning kan kanskje høres skuffende ut. Men jeg tror mange aksjefondssparere undervurderer langsiktig rentes rente-effekt av litt ekstra avkastning.

Noen talleksempåler må ofte til for at vi virkelig skal forstå denne effekten:

  • Dersom du oppnår en snittavkastning på 8 prosent per år i aksjemarkedet, vil en investering på 10.000 kroner vokse til drøye 21.000 kroner i løpet av ti år.
  • Oppnår du i stedet 5 prosent per år i banken, vil det ta mer enn 14 år før 10.000 kroner har blitt til mer enn 20.000. På de samme 14 år har 8 prosent avkastning rukket å gjøre 10.000 kroner til 30.000 kroner.
  • Etter 25 år sparing, for eksempel til pensjon, har 10.000 kroner blitt til 68.000 kroner dersom du har oppnådd 8 prosent, eller 34.000 kroner dersom du i stedet har oppnådd 5 prosent årlig snittavkastning. En meravkastning på 3 prosentpoeng per år betyr altså at du får dobbelt så mye sparepenger å rutte med etter 25 år.