Årsstatistikk 2010: 500 milliarder kroner i verdipapirfond

Aldri før har norske personkunder, norske institusjonskunder og utenlandske kunder hatt mer penger i verdipapirfond enn ved utgangen av 2010.

Av samlet nettotegning for alle typer verdipapirfond på 41 milliarder kroner stod institusjonelle kunder for 34,4 milliarder kroner.
Norske personkunder stod for 2,8 milliarder kroner, mens utenlandske kunder nettotegnet for 3,7 milliarder kroner.
Norske personkunder solgte litt mer enn de kjøpte for i aksjefond. Nettotegningen ble dermed -1,7 milliarder kroner. Samtidig nettotegnet de for 1,9 milliarder kroner i kombinasjonsfond.

Norske personkunder oppnådde samtidig en avkastning på 26 milliarder kroner i aksjefond gjennom 2010.

Lasse Ruud, administrerende direktør i Verdipapirfondenes Forening:
- De to siste årene har nordmenns avkastning i aksjefond vært 10 milliarder kroner høyere enn hva de tapte gjennom finanskriseåret 2008. Dette til tross for at aksjemarkedene må stige enda 20 prosent for å være tilbake på nivåene før finanskrisen. Dette skyldes at nordmenn investerte mye i aksjefond under og etter finanskrisen, da aksjekursene sett i ettertid var lave.

- Svenske privatpersoner var enda mer fremoverlent, og nettotegnet for et beløp seks ganger høyere enn nordmenn i perioden fra og med fjerde kvartal 2008 frem til utgangen av 2010. Det skyldes trolig at svenskene har lengre erfaring med denne spareformen enn her hjemme.

Relaterte saker