Finansavisen fomler med kortene

Finansavisen hadde mandag 17. oktober et oppslag om nordmenns salg av aksjefond. I artikkelen sår avisen tvil om Verdipapirfondenes forenings uttalelse i siste pressemelding der foreningen forteller at de aller fleste nordmenn sitter stille med aksjefondene sine. Avisen begrunner sin tvil med at norske personkunder netto har innløst aksjefond for til sammen 1,1 milliard kroner i juli, august og september. Her fomler imidlertid Finansavisen med kortstokken.

Finansavisens artikkel skaper et inntrykk av at nordmenn rømmer aksjefond. Dette er imidlertid ikke tilfelle – tvert i mot. Netto innløsning på litt over 1 milliard kroner fra juli til september er korrekt, men alene forteller dette tallet lite om i hvilken grad eksisterende andelseiere innløser (rømmer) aksjefond. Skal man ta temperaturen på disse andelseierne, er man i stedet nødt til å se på i hvilken grad innløsningen har endret seg fra normalen. I likhet med det som ofte omtales som normal ledighet i arbeidsmarkedet er det nemlig også slik at det er normalt med en viss aktivitet i verdipapirfond – både i tegning og innløsning.

Norske personkunders gjennomsnittlige innløsning i aksjefond siste 5 år er 1,95 milliarder kroner per måned. Som nevnt i foreningens pressemelding fredag 14. oktober var brutto innløsning fra norske personkunder i september 1,8 milliarder kroner. Innløsningen i september er således under det normale. Dette gir foreningen grunnlag for å si at de 1,4 millioner nordmenn som har plassert penger i aksjefond satt bemerkelsesverdig rolig i september til tross for svært turbulente aksjemarkeder, og det er dette foreningen har i tankene når vi roser norske andelseiere.

Ser vi på interessen for å tegne andeler enten det er fra nye eller gamle kunder, måles denne ved å se på brutto tegning. Tallene for september viser at brutto tegning var 1,2 milliarder kroner – et godt stykke under gjennomsnittlig månedlig tegning siste 5 år på 2 milliarder kroner. Årsaken til nettotegningen i september på -0,5 milliarder kroner skyldes med andre ord lavere nytegning enn normal – ikke økende innløsning slik Finansavisens oppslag gir inntrykk av.

I dag, tirsdag 18. oktober, har for øvrig Finansavisen et oppslag om at norske investorer er langsiktige og går mot strømmen. Artikkelen omtaler en undersøkelse gjennomført av Universitetet i Zürich som viser at nordmenn er tålmodige investorer sammenlignet med andre land. I denne artikkelen trekkes statistikken for september frem som et eksempel på at nordmenn er flinke til å sitte stille i urolige tider og oppfører seg motsyklisk. Det er vi helt enig i, men Finansavisen bør kanskje bestemme seg for hva den egentlig mener om nordmenns spareadferd?