Høring angående TS2 og VPS sendt til Verdipapirsentralen

Foreningen sendte 5. desmeber 2011 brev til Verdipapirsentralen angående høring - VPS og TS2.

T2S vil åpne nye muligheter som kan bli viktige for fondsbransjen i tiden fremover. I brevet til VPS peker foreningen på at T2S løser noen av Giovannini-barrierene, og kan med det være med på å gjøre Europa konkurransedyktig i forhold til eksempelvis USA og Asia. Dette understreker beslutningens viktighet. Foreningen ønsker at verdipapirfond skal være med, og allerede fra starten.