MedlemsNytt 11-2011

Ny bransjeanbefaling om ansattes egenhandel erstatter tidligere bransjestandard

Generalforsamlingen i Verdipapirfondenes forening har vedtatt å oppheve bransjestandarden om ansattes egenhandel og styret har i stedet vedtatt en bransjeanbefaling.

Bransjestandarden om ansattes egenhandel ble første gang vedtatt for snart 12 år siden, i kjølvannet av den såkalte NAT-skandalen. Siden den gang har lovreglene rundt ansattes egenhandel blitt justert flere ganger, og behovet for standardiserte løsninger synes mindre aktuelt. Innenfor rammen av dagens lovgivning er det mange ulike måter å kontrollere ansattes egenhandel. Foreningens styre har derfor kommet til at en bransjeanbefaling nå framstår som et mer hensiktsmessig virkemiddel enn en absolutt forpliktende bransjestandard.

Anbefalingen er gjort vesentlig mindre omfangsrik, og forhåpentligvis mer lettfattelig enn den tidligere standarden. Det enkelte selskap er gitt større rom for å implementere egne interne retningslinjer som ivaretar prinsippet om god forretningsskikk og kontroll av ansattes adferd i forbindelse med egenhandel. Anbefalingen introduserer enkelte nye temaer, som ikke var omtalt i bransjestandarden. Anbefalingen finnes her.