Spar arveavgift med aksjefond som gave

Du kan gi bort aksjefond for flere titusener av kroner i gave til for eksempel barn eller barnebarn og samtidig spare arveavgift.

En gave som vokser i verdi

Har du penger på bok og ønsker å gi en ekstra fin julegave i år? Visste du at du kan gi bort hele 36 440 kroner hvert år til hvem du vil av fjern og nær, uten at de må betale arveavgift på gaven? En gave som senere kan vise seg å bli enda mer verdt er å gi bort aksjefond eller kombinasjonsfond. Du kan selv velge om du vil gi bort fondsandeler som du allerede eier, eller om du vil kjøpe nye. Gir du bort andeler som du allerede eier, vil mottakeren samtidig overta eventuell opparbeidet skattbar gevinst.

Last ned analysen.

72 881 kroner fra foreldre
Dersom du planlegger litt, kan du gi bort ganske store verdier til barn eller barnebarn uten at mottaker må betale arveavgift. Hver person kan gi bort 36 440 kroner til hver arving. Et foreldrepar med to barn kan dermed gi 2 x 36 440 kroner (36 440 fra hver), altså 72 880 kroner til hvert barn før nyttår. Besteforeldre kan gi tilsvarende gaver, både til barn og barnebarn. Gir du mer enn denne, vil overskytende bli trukket fra fribeløpet på 470 000 kroner pr arving.

I 2011 kan barn/barnebarn motta nye avgiftsfrie gaver. Fra 2011 kan man gi litt mer – 37 820 kroner. Årsaken er at G øker til 75 641 kroner. I løpet av fem år kan et foreldrepar gi bort i underkant av 400 000 kroner til hvert barn. Det sammen kan besteforeldre.

Kan kombineres med spareavtale

Du kan også gi bort aksjefond eller kombinasjonsfond gjennom en spareavtale. Opprett en fast spareavtale, for eksempel hver måned i arvingens navn. Da kan du kombinere fordelene med spareavtale og spart arveavgift samtidig.

Kombinasjonsfond er fond som inneholder både aksjer og rentepapirer. Aksjer har middels til høy risiko og høy forventet avkastning, mens rentepapirer har lav risiko og dertil lavere forventet avkastning. Et kombinasjonsfond vil dermed svinge mindre i verdi enn et rent aksjefond. Samtidig må du regne med at avkastningen over tid vil bli lavere enn i et rent aksjefond.