Årsstatistikk 2011: 25 milliarder inn i verdipapirfond

Det ble nettotegnet verdipapirfond for 25 milliarder kroner i løpet av 2011. Av dette stod norske institusjonelle kunder for 17,3 milliarder kroner, personkunder for 6,4 milliarder kroner, mens utenlandske kunder stod for 1,7 milliarder kroner.


Som følge av kursfall på aksjer, ble forvaltningskapitalen i alle typer verdipapirfond likevel redusert fra 499 milliarder kroner til 494 milliarder kroner gjennom 2011.


Personkundene nettotegnet for knappe 3 milliarder kroner i aksje- og kombinasjonsfond, og 3,5 milliarder kroner i rentefond.

Lasse Ruud, administrerende direktør i Verdipapirfondenes Forening:

- Mange kan være i tvil om aksjemarkedets avkastningspotensial ettersom det globale aksjemarkedet ikke har gitt noen risikopremie siden årtusenskiftet og det for tiden råder stor økonomisk usikkerhet. For å oppnå god langsiktig avkastning gjennom sparing i aksjefond er det viktig å investere også i perioder der aksjemarkedet har skuffet, og ikke vente til optimismen er tilbake og aksjekursene har steget vesentlig igjen.

- For de av oss som nå har langsiktige sparepenger er det mest sentrale spørsmålet hvor aksjemarkedet vil befinne seg henimot 2020, eller for den saks skyld i 2030 – ikke hvilken stemning som råder i dag. Den mest fornuftige tilnærmingen for dem med langsiktig sparebehov er å gå gradvis inn i aksjefond, gjerne gjennom spareavtaler, og på den måten fjerne seg fra aksjemarkedets kortsiktige psykologi.

Fondsmarkedet 2011

Presentasjon fra pressekonferanse Lasse Ruud

Last ned Pdf-fil (627,455 KB)