1.halvår 2012: 15,5 milliarder inn i verdipapirfond

I løpet av årets seks første måneder, ble det tegnet verdipapirfond for 15,5 milliarder kroner mer enn det ble innløst og forvaltningskapitalen økte totalt med 26 milliarder kroner. Personkunder nettotegnet verdipapirfond for 2,7 milliarder kroner i samme periode.

Markedsstatistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at det ble tegnet verdipapirfond for 15,5 milliarder kroner mer enn det ble innløst (nettotegning) i første halvår 2012. Over halvparten av denne nettotegningen, 8,7 milliarder, skjedde i rentefond.

Nettotegningen i aksjefond var på 5,8 milliarder kroner, mens kombinasjonsfond og andre verdipapirfond fikk en nettotegning på tilsammen 897 millioner kroner. Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond har siden nyttår steget med 26 milliarder kroner til 511 milliarder kroner.

Personkunder inn i rentefond
Personkunder nettotegnet verdipapirfond for 2,7 milliarder kroner i løpet av halvåret. Av dette gikk 617 millioner kroner inn i aksjefond, 315 millioner kroner i kombinasjonsfond og hele 1,8 milliarder kroner i rentefond.

Institusjonelle kunder tegnet mest
Norske institusjonelle kunder [1] nettotegnet verdipapirfond for 11,5 milliarder kroner i løpet av årets første halvår. Av dette gikk 6,6 milliarder kroner inn i rentefond og 4,4 milliarder kroner i aksjefond.

Utlendingene fortsetter å kjøpe aksjefond
Nettotegningen fra utenlandske kunder i første halvår var på 1,3 milliarder kroner. Av dette gikk 824 millioner kroner inn i aksjefond og 403 millioner kroner i rentefond.

-Vil gi god avkastning på lang sikt
- De siste årene har verdipapirmarkedet vært preget av større usikkerhet enn normalt. Den mest fornuftige tilnærmingen for de 1,4 millioner nordmennene som sparer langsiktig i aksjefond vil fortsatt være å legge til grunn at aksjemarkedet er uforutsigbart på kort sikt, men vil gi god avkastning på langsikt, sier Lasse Ruud, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

Nettotegning 1.halvår 2012 (tall i 1.000 kroner)

Personkunder Institusjon Utland Totalmarked
Aksjefond 617 4 407 824 5 848
Kombifond 315 330 16 661
Rentefond 1 756 6 586 403 8 745
Andre fond -2 196 42 236
Sum 2 686 11 519 1 285 15 490


Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Lasse Ruud, lasse.ruud@vff.no Tlf: 90 89 93 16
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 90 73 99 48