Brev til Skattedirektoratet om behandling av andelseier ved bruk av andelsklasser

Foreningen sendte 6. februar til Skattedirektoratet om behandling av andelseier ved bruk av andelsklasser i verdipapirfond.