Høring om dekning av rettskostnader etter nemnduttalelser

Foreningen sendte 14.september 2012 brev til Finansdepartementet angående høring «Dekning av rettskostnader etter nemnduttalelser».

Verdipapirfondenes forening har svart på Finansdepartementets høring om «Dekning av rettskostnader etter nemnduttalelser», og uttalt at da det ikke er framlagt noen overbevisende dokumentasjon eller argumentasjon som tilsier at det er behov for å innføre særskilte lovregler om dekning av rettskostnader for forbruker i tilknytning til nemndsuttalelser som går i forbrukerens favør, ser ikke Verdipapirfondenes forening at det er avdekket noe behov for å innføre særskilte lovregler, og har derfor gått imot departementets forslag.