Kvinner bør ta ansvar for sparingen selv

Menn har langt flere spareavtaler i verdipapirfond enn kvinner. Menn har også i lengre tid spart mer enn kvinner, og gapet øker.

Over 710.000 nordmenn har etablert en spareavtale i, en avtale om automatisk å sette inn et fast, månedlig beløp i et eller flere verdipapirfond.

Statistikk fra Verdipapirfondenes forening viser at det er langt flere menn enn kvinner som har en spareavtale i aksje- og kombinasjonsfond. 408.000 av avtalene tilhører menn, mens 302.000 av avtalene tilhører kvinner.

- Ikke bare står menn for flere av avtalene, de sparer også mer hver måned enn hva kvinner med en tilsvarende spareavtale gjør, sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Lasse Ruud.

Hver måned setter menn 311 millioner kroner inn i spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond, mens kvinner kun sparer 176 millioner. Menn sparer i gjennomsnitt 763 kroner i hver måned, mens kvinnene sparer gjennomsnitt 583 kroner i måneden. Altså 24 % mindre.

Lever lengst
- Kvinner bør absolutt være opptatt av langsiktig sparing. De lever lengre enn menn og får ofte en lavere pensjonsgivende inntekt. Derfor er det viktigere for dem å spare langsiktig, sier Ruud.

Sparer mindre i dag enn for fem år siden
Forskjellen mellom kvinner og menn har også økt de siste årene. Fra 2006 til 2011 har menn inngått 106.000 nye spareavtaler, mens kvinner bare inngikk 57.000 nye spareavtaler i samme periode.

Videre har menn økt sitt månedlige sparebeløp med 89 kroner i perioden, det vil si en økning på 13,2 prosent. Kvinnene har imidlertid kun økt spare-beløpet sitt med 21 kroner fra 2006 til 2011 — en økning på beskjedne 3,7 prosent.

I samme periode har prisveksten vært knappe 10 prosent. Reelt sett har derfor kvinners sparebeløp gått ned fra 2006 til 2011, mens menns sparebeløp reelt sett har gått noe opp.