Lettere å sammenligne fond fra 1.juli

Fra 1.juli skal alle verdipapirfond i Norge og resten av Europa ha en brosjyre med standard informasjon som skal gjøre det lettere for småsparerne å sammenligne fondene.

Norske fondssparere kan i dag velge mellom over 500 verdipapirfond. For den enkelte kan det være vanskelig å orientere seg i fondsjungelen. Hensikten med det nye skjemaet, som på norsk heter Nøkkelinformasjon, er at de som vil spare i fond enklere skal kunne sammenligne dem.

Kortfattet og lettlest
I nøkkelinformasjonen skal fondssparene blant annet enkelt finne hvilken risiko fondet har, hva avkastningen har vært de siste 10 årene, hvor store de løpende kostnadene er og hvilke kostnader det påløper når man kjøper og selger fondet.

- Nøkkelinformasjonen skal inneholde grunnleggende informasjon om fondet, samtidig som det skal være kortfattet og lettlest. Det er satt klare krav til hva som skal være med i nøkkelinformasjonen så det enkelt går an for småsparerne å sammenligne fond, sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening Lasse Ruud.

Informasjonen skal maks være på to A4-sider og ha ett lett forståelig språk. De ulike forvaltningsselskapene kan selv velge designen på nøkkelinformasjonen, men dette skal ikke ta fokus fra informasjonen.

Lik framstilling av risiko
Innføringen av nøkkelinformasjon innebærer at samtlige verdipapirfond over hele Europa vil framstille risiko på en standardisert og lik måte. Ut fra fondets kursutvikling siste fem år skal det angis hvilken risiko det er i fondet på en skala fra 1-7. Lav tallverdi gir uttrykk for at risikoen, men også avkastningsmulighetene, er lav, mens høy tallverdi gir uttrykk for at risikoen, og dermed avkastningsmulighetene, er høyere.

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Lasse Ruud, lasse.ruud@vff.no Tlf: 90 89 93 16
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 90 73 99 48