Årsstatstikk 2012: Rekordhøy kapital i verdipapirfond

I løpet av 2012 ble det nettotegnet verdipapirfond for 41,6 milliarder kroner og samlet forvaltningskapital for alle typer verdipapirfond vokste med 73 milliarder til 558 milliarder kroner.

Av samlet nettotegning på 41,6 milliarder kroner, sto norske institusjonelle kunder for 29 milliarder kroner, mens norske personkunder og utenlandske kunder sto for 6,3 milliarder kroner hver.

Det viser den årlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Gjennom fjoråret ble det nettotegnet for 31 mrd. kroner i obligasjonsfond, 12 mrd. kroner i andre rentefond og 7,2 mrd. kroner i aksjefond. Samtidig ble det netto innløst for 11 mrd. kroner i pengemarkedsfond.

- Fondsåret 2012 var preget av at de fondsgruppene som tar høyest risiko også ga høyest avkastning, og der aksjefondene ga noe høyere avkastning enn det historisk gjennomsnitt,sier Lasse Ruud, adm. direktør i Verdipapirfondenes forening.

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond nådde rekordnivået 558 mrd. kroner i løpet av desember. Den vokste med 15 prosent gjennom 2012. Norske institusjonskunder har nå 312 mrd. kroner i verdipapirfond, norske personkunder har 164 mrd. kroner, mens utenlandske kunder står for 81 mrd. kroner.

- Siden finanskrisen har verdipapirfond både hatt relativt god avkastning og rekordhøy nettotegning. Derfor er forvaltningskapitalen i alle typer verdipapirfond nå nærmere 30 prosent høyere enn nivået før finanskrisen, sier Ruud.

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Lasse Ruud, lasse.ruud@vff.no Tlf: 908 99 316
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948