4,5 milliarder inn i verdipapirfond i november

I november fortsatte trenden fra forrige måned med en stor nettotegning av fondsandeler. Siden nyttår har forvaltningskapitalen økt med nesten 113 milliarder.

I løpet av november ble det nettotegnet verdipapirfond for 4,5 milliarder, der norske institusjonskunder stod for over halvparten, altså 2,6 milliarder kroner. Utenlandske kunder nettotegnet for hele 1,4 milliarder kroner, mens norske privatpersoner nettotegnet for 365 millioner kroner i november.

Kundegruppen «Pensjonsmidler med fondsvalg», som i hovedsak består av midler fra innskuddspensjonsordninger, sto for 80 millioner kroner.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

20 prosent opp
Med hjelp av børsoppgangen økte den totale forvaltningskapitalen i november med 17,2 milliarder. Siden nyttår har forvaltningskapitalen økt med 112,8 milliarder kroner, noe som tilsvarer en økning på over 20 prosent. Ved utgangen av november forvaltet foreningens medlemsselskaper verdipapirfond for tett på 670 milliarder kroner.

Hele statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948