Anmodning om justering i verdipapirfondloven og verdipapirfondforskriften

Foreningen sendte 3.september 2013 brev til Finansdepartementet med anmodning om justering i verdipapirfondloven og verdipapirfondforskriften.