August-statistikk: Litt mer penger inn enn ut

Til tross for lav aktivitet i verdipapirfondsmarkedet i august, fortsatte forvaltningskapitalen å vokse videre.

Den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at det netto ble tegnet andeler for vel 155 million kroner i august.


Norske institusjonskunder nettotegnet for 540 millioner kroner, mens «Pensjonsmidler med fondsvalg», som i hovedsak består av midler fra innskuddspensjonsordninger, nettotegnet for 380 millioner kroner. Norske personkunder og utenlandske kunder nettoinnløste for henholdsvis 221 og 542 millioner kroner.

- Til tross for at den totale nettotegningen ikke var veldig høy denne måneden, økte forvaltningskapitalen med over 3,5 milliarder i august og er nå på rekordhøye på 623,8 milliarder, sier direktør Bernt S. Zakariassen.

I samtlige kundegrupper gikk det penger ut av aksjefond, mens det gikk penger inn i rentefond.

Hele statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948