En småkjølig vårmåned for fondssparene

Til tross for at det har gått penger ut av verdipapirfond i mai, har forvaltningskapitalen steget til nye høyder i løpet av måneden.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Til tross for at det netto ble innløst andeler for 1,58 milliarder kroner i løpet av mai, økte den totale forvaltningskapitalen med 8,4 milliarder kroner fra forrige måned. Forvaltningskapitalen har dermed nådd et nytt toppnivå på 619 milliarder kroner.

10 prosent opp
- Selv om det har blitt innløst for mer enn det har blitt tegnet for i verdipapirfond i løpet av mai, så har kursutviklingen i verdipapirmarkedene bidratt til at forvaltningskapitalen likevel har vokst. Siden årsskiftet har den totale forvaltningskapitalen økt med over 10 prosent, sier direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt S. Zakariassen.

Norske personkunder innløste aksjefond for 0,7 milliarder kroner, og nettotegnet for 0,3 milliarder i kombinasjonsfond. Forvaltningskapitalen til Ola og Kari i verdipapirfond er nå på 122 milliarder kroner. Institusjonskundene innløste totalt for 0,7 milliarder hvorav 1 milliard kroner gikk ut av aksjefond, mens 0,3 milliarder ble nettotegnet i kombinasjonsfond.

Hele statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948