Februar-statistikk: Fondskundene fortsetter å handle

I februar ble det nettotegnet 8 milliarder kroner i verdipapirfond, og forvaltningskapitalen i alle typer verdipapirfond økte med 19 milliarder kroner.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).


Av samlet nettotegning på 8 milliarder kroner gikk 5,7 milliarder kroner i rentefond, mens 2,6 milliarder kroner gikk i aksje- og kombinasjonsfond.

Norske institusjonskunder1 var den kundegruppen som sto for størstedelen av nettotegningen i februar, med 6,3 milliarder kroner. Av dette gikk 4,9 milliarder kroner i rentefond, mens 1,7 milliarder kroner gikk i aksje- og kombinasjonsfond.

Norske personkunder nettotegnet verdipapirfond for 1,1 milliard kroner i februar, hvorav 600 millioner kroner i rentefond og 500 millioner kroner i aksje og kombinasjonsfond.

- Med fasit for januar og februar kan vi konstatere en frisk start på året for nettotegningen i verdipapirfond. Hittil i år utgjør nettotegningen i alle typer verdipapirfond 29 milliarder kroner. Til sammenligning var nettotegningen på 42 milliarder kroner gjennom hele fjoråret, sier Lasse Ruud, adm. direktør i Verdipapirfondenes forening.

Norske personkunder har nå en forvaltningskapital på 123 milliarder kroner i aksje- og kombinasjonsfond.

- Dette er ny rekord, og 15 milliarder kroner mer enn hva de hadde på det høyeste før finanskrisen. De som satt i ro under finanskrisens kraftige børsfall, og den halve millionen nordmenn som videreførte sine månedlige spareavtaler i årene etterpå, har så langt fått god uttelling, avslutter Ruud.

Hele statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Lasse Ruud, lasse.ruud@vff.no Tlf: 908 99 316
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948