Høring – forslag om endring av reglene for skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev

Foreningen sendte 12.august 2013 brev til Finansdepartementet angående høring om endring av reglene for skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev.