Høring - gjennomføring av AIFMD

Foreningen sendte 19. juni 2013 brev til Finansdepartementet angående høring om gjennomføring av AIFMD.