Januar-statistikk: Frisk start på fondsåret

I januar ble det nettotegnet verdipapirfond for 21,1 milliarder kroner. Det er den høyeste nettotegningen i løpet av én måned siden desember 2005.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).


Av samlet nettotegningen på 21,1 mrd. kroner gikk 3,5 mrd. kroner i aksje- og kombinasjonsfond. 17,5 mrd. kroner gikk til ulike typer rentefond, hvorav 8,8 mrd. kroner var reinvesterte utbytter [1] .

I januar nettotegnet norske institusjonskunder [2] 16 mrd. kroner og norske personkunder 3,4 mrd. kroner, mens utenlandske kunder gikk inn med 1,7 mrd. kroner i verdipapirfond.

-At en så stor andel av samlet nettotegning går i ulike type rentefond, er en fortsettelse av den trenden vi så gjennom fjoråret. Det spesielle med januartallene er det høye nivået på tilførselen av nye midler til verdipapirfond. Nettotegning på 21,1 mrd. kroner i januar utgjør jo halvparten av den samlede nettotegningen gjennom hele 2012, sier Bernt S. Zakariassen, direktør i Verdipapirfondenes forening.

Av norske personkunders nettotegning på 3,4 mrd. kroner gikk 0,8 mrd. kroner inn i aksje- eller kombinasjonsfond.

- Interessen for aksje- og kombinasjonsfond var dermed større i årets første måned enn hva vi har sett i noen enkeltmåned det siste halvannet året, sier Zakariassen.

Hele statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948