Juli-statistikk: Sommerstille fondsmarked

I løpet av juli ble det nettotegnet 2 milliarder kroner i verdipapirfond.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).


Av samlet nettotegning på 2 milliarder kroner sto norske institusjonskunder for 400 millioner kroner, mens norske personkunder netto innløste for 150 millioner kroner. Begge disse kundegruppene hadde, som vanlig, relativt lav aktivitet i den sommerstille juli-måneden.

1,1 milliarder kroner ble nettotegnet fra kundegruppen «Pensjonsmidler med fondsvalg» , som i hovedsak består av midler fra innskuddspensjonsordninger. Videre nettotegnet utenlandske kunder for 650 millioner kroner i juli.

Lønnsomme spareavtaler
-Det er nå seks år siden Oslo Børs hovedindeks hadde sitt toppnivå på 524. I sommer har Oslo Børs hovedindeks passert 500 for første gang siden finanskrisen. Selv om hovedindeksen ennå ikke er tilbake til det historiske toppnivået, ville en månedlig spareavtale i Børsens hovedindeks ha gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på ni prosent på de investerte midlene. Årsaken til den gode avkastningen er at man vil ha fått med seg oppturen til de månedlige sparebeløpene som ble investert under og etter finanskrisen, da aksjekursene var svært lave, sier Lasse Ruud, adm. direktør i VFF.

Hele statistikken for siste måned


Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Lasse Ruud, lasse.ruud@vff.no Tlf: 908 99 316
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948