Mars-statistikk: Et meget sterkt første kvartal

I mars ble det nettotegnet fondsandeler for 2,2 milliarder kroner og forvaltningskapitalen vokste til over 600 milliarder kroner. Nettotegningen i første kvartal har vært høyere enn den totale nettotegningen i 2011.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).


Av samlet nettotegning på 2,2 milliarder kroner gikk 1,2 milliarder kroner i aksje- og kombinasjonsfond og 1,2 milliarder kroner i rentefond.

Måned til etterfølgelse
Mars har vært en måned med jevn nettotegning i de fleste segmentene, og illustrerer dermed bransjens mantra om å spare jevnt og trutt.

- Investerer man fast hver måned unngår man både faren for å overinvestere når optimismen i aksjemarkedet er stor, og like viktig, ikke å underinvestere når det er pessimismen i markedet som dominerer, sier Bernt S. Zakariassen, direktør i Verdipapirfondenes forening.

Av norske personkunders nettotegning på 1,1 milliarder kroner gikk 0,3 milliarder kroner inn i aksje- eller kombinasjonsfond, mens 0,8 milliarder kroner gikk inn i rentefond. Institusjonskundene nettotegnet totalt 0,6 milliarder hvorav 0,4 milliarder kroner ble investert i aksjefond.

Sterkt første kvartal

- Selv om mars har vært en «normal» måned, så har årets tre første måneder totalt hatt en meget høy nettotegning. Så langt i 2013 har norske kunder totalt nettotegnet for 31 milliarder kroner. Til sammenligning var nettotegningen for første kvartal 2012 på 18,5 milliarder og på 25 milliarder i hele 2011.

Hele statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948