Oktober-statistikk: Tre milliarder inn i verdipapirfond

Etter noen måneder med lav nettotegning, ble det i oktober nettotegnet fondsandeler for 3,1 milliarder kroner. Med hjelp av børsoppgangen økte forvaltningskapitalen med 18 milliarder.

Av den totale nettotegningen på 3,1 milliarder sto norske institusjonskunder sto for hele 1,7 milliarder kroner. Kundegruppen «Pensjonsmidler med fondsvalg», som i hovedsak består av midler fra innskuddspensjonsordninger, sto for 983 millioner kroner.


Utenlandske kunder nettotegnet for 268 millioner kroner, mens norske privatpersoner bare nettotegnet 170 millioner kroner i oktober.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Aksjefond mest pop
Av den samlede nettotegningen på 3,1 milliarder kroner, gikk 2,2 milliarder kroner, hele 70 prosent, inn i aksje- og kombinasjonsfond. Norske privatpersoner nettotegnet 280 millioner kroner i aksje- og kombinasjonsfond, mens de nettoinnløste for 110 millioner kroner i rentefond og andre verdipapirfond.

Forvaltningskapitalen kraftig opp

Fondskundenes nettotegning og børsoppgangen i oktober førte til at forvaltningskapitalen den siste måneden økte med 18 milliarder krone og dermed ligger den totale forvaltningskapitalen nå på 652 milliarder kroner. Det er en økning på 95 milliarder kroner siden nyttår (17 prosent).

Hele statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Lasse Ruud, lasse.ruud@vff.no Tlf: 908 99 316
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948