Økt interesse for aksjefond

I august gikk 3,5 milliarder kroner inn i verdipapirfond, og over halvparten av dette gikk inn i aksjefond.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF) som ble lagt frem i dag.

Norske institusjonskunder 1) sto for størstedelen av nettotegningen, med 2,1 milliarder kroner.

Utenlandske kunder nettotegnet 0,8 milliarder kroner i verdipapirfond.

Kundegruppen «Pensjonsmidler med fondsvalg», som i hovedsak består av midler fra innskuddspensjonsordninger, nettotegnet i august for 0,7 milliarder kroner.

Norske personkunder hadde svært lave nettotransaksjoner i verdipapirfond i august. De nettoinnløste for 173 millioner kroner i aksjefond, nettotegnet for 154 millioner kroner i kombinasjonsfond, og hadde neglisjerbar nettotegning i ulike typer rentefond.

Totalt er det nå 838 milliarder kroner i norske verdipapirfond.

Bryter med trenden
Ser vi alle kundegrupper under ett ble det nettotegnet for 1,8 mrd. kroner i aksjefond og 0,3 mrd. kroner i kombinasjonsfond, mens nettotegningen i ulike typer rentefond utgjorde 1,5 mrd. kroner.

- August er den første måneden i år der nettotegningen har vært høyere i aksjefond enn i rentefond, og august representerer dermed et brudd med en sterk trend. Men det er for tidlig å si om august markerer starten på en periode der aksjefond blir mer i vinden igjen, sier Lasse Ruud, adm. direktør i VFF.

Statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Lasse Ruud, lasse.ruud@vff.no Tlf: 908 99 316
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S.Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948

1) Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.