15 nye milliarder i verdipapirfond i juli

I løpet av juli ble det nettotegnet verdipapirfond for 15 milliarder kroner, og størstedelen gikk igjen inn i rentefond.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF) som ble lagt frem i dag.

Norske institusjonskunder 1) sto som før bak størstedelen av nettotegningen, med 11,8 milliarder kroner, hvor hele 10,2 milliarder kroner gikk inn i ulike typer rentefond, mens 1,7 milliarder kroner gikk inn i aksjefond og kombinasjonsfond.

Utenlandske kunder nettotegnet 2 milliarder kroner i verdipapirfond, fordelt på 1,1 milliarder kroner i aksjefond og 0,9 milliarder kroner i rentefond.

Kundegruppen «Pensjonsmidler med fondsvalg», som i hovedsak består av midler fra innskuddspensjonsordninger, nettotegnet i juli for 0,6 milliarder kroner, hvorav 0,1 milliarder kroner i aksjefond og 0,4 milliarder kroner i rentefond.

Norske personkunder nettotegnet rentefond for 0,5 milliarder kroner, og hadde liten bevegelse i de andre fondskategoriene.

Totalt er det nå 835 milliarder kroner i norske verdipapirfond.

Rentefond fortsatt «hottest»
-Ser vi på totalen, fortsetter det å gå mest inn i rentefond. Av den samlede nettotegningen på 15 milliarder kroner, gikk hele 12 av dem inn i rentefond, mens 3 milliarder kroner ble nettotegnet i aksjefond og kombinasjonsfond, sier Lasse Ruud, adm. direktør i VFF.

-Stor interesse for ulike typer rentefond, og begrenset interesse for å sette nye penger i aksjefond har vært en tydelig trend de siste årene, sier Ruud.

Hele statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Lasse Ruud, lasse.ruud@vff.no Tlf: 908 99 316
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S.Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948

1) Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.