6 milliarder ut av verdipapirfond

I løpet av november gikk det 6 milliarder kroner ut av verdipapirfond, men likevel økte den totale forvaltningskapitalen med over 8,5 milliarder kroner

Det er kundegruppene «norske institusjonskunder» og «utenlandske kunder» som netto trakk midler ut av verdipapirfondene i november.

Det viser ny markedsstatistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Utenlandske kunder nettosolgte for 3,6 milliarder kroner hvor hele 3,9 milliarder gikk ut av aksjefond og kombinasjonsfond, mens 346 millioner kroner gikk inn i ulike typer rentefond.

Norske institusjonskunder nettosolgte for 3,4 milliarder, det aller meste i ulike rentefond.

Kundegruppen «pensjonsmidler med fondsvalg» hadde en nettotegning på 784 millioner kroner, hvor 700 millioner kroner gikk inn i rentefond. Også kundegruppen «norske personkunder» kom på plussiden i november, med en samlet nettotegning på 254 millioner kroner.

Kursoppgang
-Selv om november var en måned hvor det gikk ut nesten 6,0 milliarder kroner av verdipapirfond, økte likevel den totale forvaltningskapitalen med 8,6 milliarder kroner. Kursoppgang på verdens børser bidro dermed at forvaltningskapitalen endte på et nytt toppnivå på 849 milliarder kroner, sier direktør i Verdipapirfondenes forening (VFF) Bernt S. Zakariassen.

Hele statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948